Poniżej przedstawiamy podstawowe cele stowarzyszenia:

  1. Integracja społeczna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
  2. Z inicjatywy SDiON w miejskogóreckiej szkole podstawowej powstały klasy integracyjne i klasa specjalna.
  3. Dwa razy w tygodniu w budynku Warsztatów w godzinach popołudniowych prowadzone są świetlice wychowawczo-terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
  4. Organizacja imprez integracyjnych ze środowiskiem lokalnym, likwidacja barier.
  5. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością i samorządem.
  6. Pomoc w realizacji obowiązku szkolnego.
  7. Akcje charytatywne; zbiórka odzieży, pieniędzy, żywności.
  8. Prowadzenie utworzonych w 2004 r. Warsztatów Terapii Zajęciowej.