O stowarzyszeniu
Powstało w 1993 roku jako grupa nieformalna, z potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Zarejestrowane zostało w KRS 14 września 1997 roku. Obecnie zrzesza około 300 członków i ta liczba ciągle się zmienia.

W 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Od 6 grudnia 2004 roku Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej na cele których zaadoptowano budynek o pow. 1000 m2 uzyskany w umowie użyczenia od gminy Miejska Górka.
Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest integracja społeczna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Z inicjatywy SDiON w miejskogóreckiej szkole podstawowej powstały klasy integracyjne i klasa specjalna. Ponadto trzy razy w tygodniu w budynku Warsztatów w godzinach popołudniowych prowadzone są świetlice wychowawczo-terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Środki na działalność SDiON uzyskuje z PFRON, 1%, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Rawiczu, Gminy Miejska Górka oraz od osób prywatnych oraz z dotacji celowych. W ten sposób SDiON pozyskał środki na zakup 2 samochodów- 19 i 22 osobowego, a także na realizację działań w zakresie poradnictwa i terapii z programu „Partner”. Ponadto organizujemy wycieczki, festyny integracyjne oraz zabawy karnawałowe dla dzieci i dorosłych. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w różnych dziedzinach, np.: w sporcie.