O warsztatach terapii zajęciowej
Z inicjatywy SDiON od 06 grudnia 2004 r. stowarzyszenie prowadzi w Miejskiej Górce Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Mieszczą się one w wyremontowanym i zaadaptowanym ze środków PFRON, Urzędu Miasta Miejska Górka, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków własnych, w tym prac wykonananych za ok. 200 tys. przez wolontariuszy.

Warsztaty zajmują się rehabilitacją osób niepełnosprawnych nie tylko z terenu Powiatu Rawickiego. Uczestnicy na Warsztaty dojeżdżają głownie autobusami WTZ.

Obecnie w WTZ funkcjonuje 11 pracowni: Artystyczna, Dziewiarsko-Tkacka, Gospodarstwa Domowego, Komputerowa, Krawiecka, Muzyczna, Ogrodnicza, Społeczna, Techniczna, Witrażu i Gospodarcza. W zajęciach bierze udział 50 niepełnosprawnych. Dla wszystkich uczestników prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna. Program rehabilitacji ma za zadanie stosowanie różnych form i dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczestników.