Artystyczna
Prowadzi zajęcia mające na celu rozwijanie zdolności manualnych. Zajęcia mają kształcić umiejętności dokładnego i precyzyjnego wykonywania zadań, rozwijają w uczestnikach wrażliwość na piękno. Praca w tej pracowni zwiększa koordynację wzrokowo-ruchową oraz pozwala rozwinąć umiejętność tworzenia i czerpania radości z końcowego efektu, za sprawą wykonywanych różną techniką mandali pomaga uczestnikom się zrelaksować i odprężyć.

Dz. Tkacka
Uczestnicy nabywają tu umiejętności posługiwania się szydełkiem, igłą i drutami. Za pomocą tych „narzędzi” tkają i wyszywają barwne obrazy, rozwijają sprawność manualną. Uczą się dbać o materiały i stanowisko pracy, poznają surowce i przybory. Podczas pracy korzystają z instrukcji słownych, obrazkowych oraz rysunku schematycznego.

Gosp. Domowego
Celem zajęć jest usamodzielnienie w codziennym życiu, rozwijanie umiejętności estetycznego przygotowanie posiłków, deserów, przetworów. Pracownia uczy dokonywania prostych zakupów, różnych sposobów podawania posiłków, wykorzystania poznanych umiejętności w życiu codziennym.

Komputerowa
Na tej pracowni uczestnicy poznają podstawy obsługi komputera. Uczą się korzystać z podstawowych aplikacji biurowych i multi- medialnych. Tworzą środki do kartek, kalendarze oraz inne dokumenty tekstowe. Poznają jak w Prosty sposób znaleźć Interesujące i potrzebne informacje w Internecie. Pobrać je oraz odpowiednio sformatować. Na pracowni co dwa miesiące wydawana jest gazetka „Zielony Balonik”

Krawiecka
Uczestnicy uczą się tu prostych czynności krawieckich takich jak: szycie różnymi ściegami, wykonywanie prostych napraw odzieży, szycie nieskomplikowanych rzeczy, prasowanie. Pracownia rozwija zdolności manualne co w przyszłości pozwoli na podjęcie pracy zarobkowej.

Muzyczna
Odbywają się tu ćwiczenia prowadzące do odprężenia, aktywności, a także do rozładowania napięcia. Ćwiczenia słuchowe doskonalą wrażliwość słuchową i wzbogacają sferę porozumiewania się za pomocą żywej mowy. Uczestnicy uczą się gry na instrumentach oraz śpiewu. Pracownia przygotowuje programy i imprezy okolicznościowe.

Ogrodnicza
Uczestnicy zdobywają tutaj umiejętności hodowli roślin- warzyw, kwiatów, roślin doniczkowych. Zajęcia kształtują nawyk pracy według ustalonego planu, kształtują poczucie obowiązkowości. Osoby w pracowni ogrodniczej zajmują się warsztatowymi ogrodami.

Społeczna
Zajęcia doskonalą umiejętność komunikowania się, sprzyjają integracji między pracowniami. Uczestnicy poznają i nabywają umiejętności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczą się dokonywania rutynowych opłat. Pracownia ta wspomaga samorząd Uczestników Warsztatów.

Techniczna
Uczestnicy z tej pracowni uczą się posługiwać narzędziami, rozwijają sprawność manualną, wyrabiają poczucie porządku na stanowisku pracy i dyscypliny pracy. Uczą się samodzielnie dokonywać prostych napraw (naprawa zawiasu, półki). Tworzą karmniki, Pracownia przygotowuje osoby do podjęcia pracy zawodowej oraz rozbudza zainteresowanie pracą.

Witrażu
Podobnie jak na pracowni artystycznej uczestnicy rozwijają tu zdolności manualne, jednak czynności jakie wykonują wymagają większej precyzji, są bardziej skomplikowane. Również tutaj rozwijana jest dokładność wykonywania zadań jak również motywowanie do zakończenia bardziej rozległych w czasie prac. Praca w tej pracowni zwiększa koordynację wzrokowo-ruchową oraz daje umiejętność tworzenia i czerpania radości z końcowego efektu.

Gospodarcza
Zajęcia kształtują nawyk pracy według ustalonego planu, kształtują poczucie obowiązkowości. Podobnie jak na pracowni ogrodnicza Uczestnicy zajmują się ogrodami. Ponadto zajmują się pielęgnacją terenów zielonych i utrzymaniem porządku wkoło budynku Warsztatów.

Dodatkowo – Rehabilitacja
Na tej pracowni prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne Uczestników, masaże. Uczestnicy podczas rehabilitacji wychodzą również na spacery, wyjeżdżają na basen oraz zawody sportowe.