I. Władze Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu Anna Hejducka
V-ce Prezes Romana Szkaradek
Skarbnik Jerzy Piątkowski
Sekretarz Agnieszka Stanisławska
Członek Zarządu Danuta Jóska
Członek Zarządu Joanna Sztulpa

II. Komisja rewizyjna

Przewodniczący Lech Rzepecki
V-ce przewodniczący Paweł Osiński
Sekretarz Janina Polna